Administrasjon

Åsulv Salte
Åsulv SalteTelefon: 90694344
Olaug Gudmestad
Olaug GudmestadTelefon: 95826825
Kristina Ivanova
Kristina IvanovaTelefon: 41700332
Sonja J. Love
Sonja J. LoveTelefon: 41700331
Maren Gudmestad
Maren Gudmestad

Bilberging

Egon Undheim
Egon UndheimTelefon: 90143777
Morten Vonsild
Morten VonsildTelefon: 90143777
Magnor Salte
Magnor SalteTelefon: 90143777
Tor Ivar Njærheim
Tor Ivar NjærheimTelefon: 90143777

Salg bil

Frode Aase
Frode AaseTelefon: 92067888
Lars Hognestad
Lars HognestadTelefon: 954 34 786

Salg bobil

Trygve Hestås
Trygve HeståsTelefon: 46920635
Kristian Skårland
Kristian SkårlandTelefon: 40060166

Servicehall/dekk

Rytis Jomantas
Rytis JomantasTelefon: 41700330
Per Kristian Bjorland Espedal
Per Kristian Bjorland Espedal
Johannes Nærland
Johannes Nærland

Verksted person og varebil

Gunstein Andersen
Gunstein AndersenTelefon: 41700324
Ove Bleskestad
Ove BleskestadTelefon: 41700325
Morten Vonslid
Morten VonslidTelefon: 41700326
Magnor Salte
Magnor Salte
Helge Skutlaberg
Helge Skutlaberg
Ingmar Skutlaberg
Ingmar Skutlaberg
Tormod Aarsland
Tormod AarslandTelefon: 41700329
Karl Høyland
Karl Høyland
Mesfin Selom Sefany
Mesfin Selom Sefany
Thorben Kaiser
Thorben Kaiser

Verksted bobil og lastebil

Ole Johan Hølland
Ole Johan HøllandTelefon: 41700327
Rune Haugland
Rune Haugland
Kurt Høyland
Kurt Høyland
Tønnes Helberg
Tønnes Helberg
Hein Arve Aaarsand
Hein Arve Aaarsand
Darius Ivanovas
Darius Ivanovas

Karosseri

Svein Apeland
Svein ApelandTelefon: 41700328
Nils Bø
Nils Bø
Glenn Marton Eikeland
Glenn Marton Eikeland
Richard Reime
Richard Reime

Delelager

Kjell Refsnes
Kjell RefsnesTelefon: 41700321
Arne Horpestad
Arne HorpestadTelefon: 41700322
Johan Nærland
Johan NærlandTelefon: 41700323

Esso

Norunn Tunheim
Norunn TunheimTelefon: 92241777
Lone Skånvik Reime
Lone Skånvik Reime
Kristina Stasiukaitiene
Kristina Stasiukaitiene
Maria A. Hobberstad
Maria A. Hobberstad
Anne Dovland
Anne Dovland
Synnøve Arnesen
Synnøve Arnesen
Renate Christin Nødland
Renate Christin Nødland
Tone Anett Lode
Tone Anett Lode
Mariyana Taneva
Mariyana Taneva
Aleksander Bø
Aleksander Bø
Ole Martin Bø
Ole Martin Bø
Joar Jonassen
Joar Jonassen
Ann Elin Høiland-Slåtten
Ann Elin Høiland-Slåtten
Kristian Hove Heggås
Kristian Hove Heggås